Imamo 25 godina iskustva u oblasti farmacije

Apoteka “Viva-Dijab” d.o.o. - pod sloganom "Vaše zdravlje-Naša briga" spojem znanja i iskustva, akcenat stavlja na brigu o zdravstvenom stanju svojih klijenata. Višegodišnje iskustvo u oblasti farmacije dovelo je "Vivu" u red vodećih distributera lekova, medicinskih preparata,ortopedskih pomagala,čajeva, biljnih ekstrakata, dijetetskih proizvoda i kozmetike. Usaglašenost sistema menadžmenta kvalitetom sa visokim standardima Evropske i svetske farmaceutske unije, potvrđuje da apoteka “Viva-Dijab” svojim kupcima nudi najbolje i da neguje njihovo poverenje.


AVisok stepen stručnosti i obrazovanosti naših zaposlenih, pruža našim klijentima visoku bezbednost u sistemu lečenja.

BKontinuiran sistem edukacije kroz seminare, radionice i druge trening programe u saradnji sa vodećim stručnjacima iz naše oblasti.

CStvaranjem prijateljskog radnog okruženja, pružamo osećaj topline i komfora u našim objektima.

DStrpljenje, znanje, konkurentnost, ljubaznost i maksimalan aganžman, dovelo je "Vivu" na vodeću poziciju u regionu.

 

Naši standardi

DAP - Dobra apotekarska praksa...
Opšti ciljevi standarda DAP su da se promoviše stalna briga farmaceuta za dobrobit i zadovoljstvo korisnika farmaceutskih usluga i svih zainteresovanih strana, uz definisanje mesta farmaceuta kao stručnjaka u sistemu zdravstvene zaštite, odnosno vrste i kvaliteta usluge koju farmaceut može i/ili mora da pruži kao zdravstveni radnik. Neposredni ciljevi izrade standarda DAP su da se defininiše i standardizuje farmaceutska usluga i aktivnosti farmaceuta u apoteci, da se uniformišu procesi rada u apotekama što doprinosi povećanju kvaliteta usluge i proizvoda, da se definiše način rada koji doprinosi minimalizaciji grešaka u radu. Istovremeno, standardi treba da predstavljaju dopunu zahteva koje apoteka mora da ispuni u smislu prostora, opreme i kadra, a koji su definisani zakonskim propisima.
Izgled i stanje objekata...
Izgled apoteke mora ulivati poverenje u pogledu pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite, tj. profesionalnosti usluge. Sve mora biti čisto. Svi delovi objekta - zidovi, podovi, plafoni, drvenarija i dr. – moraju se održavati u dobrom i ispravnom stanju što između ostalog omogućava da se uspešno čiste.
Urednost apoteka...
Prostor se mora održavati u urednom i sređenom stanju.
Radna sredina...
Proizvodi moraju biti zaštićeni od štetnih uticaja svetlosti, temperature i vlage. Da bi se obezbedio definisan kvalitet proizvoda i kontrolisali uslovi čuvanja u apoteci mora biti obezbeđen uređaj za merenje temperature koji se postavlja najmanje na tri kritična mesta –oficina, materijalka/magacin i frižider/rashladna komora. Temperatura se meri najmanje jednom dnevno, a merenja se moraju dokumentovati odgovarajućim zapisima. Svi delovi objekta moraju imati dobru ventilaciju, osvetljenje, grejanje. Nivoi toplote, svetlosti, buke, ventilacije, ne smeju imati štetnih uticaja na zaposlene, pacijente/korisnike i proizvode. Ako se u apoteci obavlja izrada lekova i medicinskih sredstava koji zahtevaju posebne uslove pri izradi onda ovi uslovi moraju odgovarati zahtevima zakonskih propisa, farmakopeje, dobre prakse i relevantnih međunarodnih standarda koji se odnose na izradu te vrste proizvoda.Muzika ili drugi radio prenos u pozadini ne sme biti takve jačine da ometa rad.
Bezbednost u objektima...
Radni uslovi moraju biti takvi da omogućavaju bezbednost pacijenata/korisnika i osoblja apoteke.
Veličina apoteka...
Veličina oficine, odnosno apoteke mora odražavati opterećenost u pogledu broja usluga (uzimajući u obzir broj prikupljenih i obrađenih recepata/naloga/trebovanja, obim izdavanja/prodaje ostalih proizvoda, izradu magistralnih lekova itd.), to jest mora obezbeđivati bezbedan i efikasan protok radnih procesa, efektivnu komunikaciju i nadzor. Ako se u apoteci vrši rekonstituisanje lekova "visokog rizika" (citotoksični lekovi, antibiotici, polni hormoni i dr.), taj deo apoteke mora biti dovoljno veliki da obezbedi bezbedno i efikasno obavljanje radnih procesa, fikasnu komunikaciju i nadzor, a uz ispunjavanje svih zahteva vezanih za uslove radne sredine , odnosno zahteva dobre prakse iz ove oblasti.
Higijena u apotekama...
Higijena u apoteci se mora svakodnevno održavati i komunalni otpad iznositi. U apoteci mora postojati sanitarni čvor koji je uredan i čist, u okviru koga mora postojati deo za pranje ruku. Obezbediti toplu vodu, tečni antibakterijski sapun, papirne ubruse ili aparat za sušenje ruku. Prostorija u kojoj je sanitarni čvor se ne sme koristiti za skladištenje.

Izjave

Smeh je sredstvo za smirenje bez negativnih efekata.
Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa.
Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, poduzetnom duhu, sretnom temperamentu, vedrom umu i zdravom telu.
Mens sana in corpore sano – U zdravom telu zdrav duh !
Zdrav čovek ima hiljadu želja. Bolestan samo jednu.
Vodite računa o svom telu. To je jedino mesto gde možete da živite.
Izvor "Najlepši citati o zdravlju"

Prava pacijenata

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, broj 107/05) u posebnom odeljku (članovi 25 do 40) reguliše ljudska prava i vrednosti u zdravstvenoj zaštiti i prava pacijenata. Zakona predviđa da svaki građanin ima pravo da zdravstvenu zaštitu ostvaruje uz poštovanje najvišeg mogućeg standarda ljudskih prava i vrednosti, odnosno ima pravo na fizički i psihički integritet i na bezbednost njegove ličnosti, kao i na uvažavanje njegovih moralnih, kulturnih, religijskih i filozofskih ubeđenja. Mnoge zemlje u Evropi i svetu imaju posebne zakone o pravima pacijenata. U teoriji je prevaziđeno shvatanje da se prava pacijenata odnose samo na bolesne ljude. Smatra se da je pacijent svako ko ima potrebu i osnov za medicinskom uslugom, bez obzira na stanje svoga zdravlja.

Pogledajte kompletnu brošuru o pravima pacijenata na slici ispod.

prava pacijenata banner

Uskoro nove aktivnosti

FITOAROMATERAPIJA

Lečenje biljem najstariji je način pomoći kod različitih zdravstvenih poremećaja i bolesti. Fitoterapija je medicinska disciplina koja u svrhu lečenja, prevencije bolesti i očuvanja zdravlja koristi cele biljke ili delove biljaka, te njihove ekstrakte. U zemljama EU zakonski je tačno određen sastav, oznaku, oblik doziranja i upotreba pojedinih gotovih biljnih preparata na osnovu naučnih saznanja. Aromaterapija je medicinska disciplina koja koristi specijalne ekstrakte - esencijalna (eterična) ulja. Aromaterapija je sastavni deo fitoterapije stoga je danas sve uvriježeniji zajednički naziv fitoaromaterapija.

U današnje vreme fitoaromaterapija je sve više prisutna u prevenciji i lečenju mnogih tegoba. Kako bi svim zainteresovanim za fitoaromaterapijske preparate osigurala kvalitetnu savetodavnu uslugu Apoteka “Viva-Dijab” u svojim prostorima planira da organizuje fitoarmoaterapijsko savetovalište.

ŠKOLA MRŠAVLjENjA

Ishrana, pored telesne aktivnosti, ima važnu ulogu u održavanju zdravlja. Savremeni, pretežno sedelački način života, i nezdrava ishrana dovode do prekomerne telesne težine, povećanog rizika za razvoj bolesti kardiovaskularnog sistema, povišenog krvnog pritiska, povišene masnoće u krvi, šećerne bolesti, nekih malignih bolesti i sl. U želji da pomogne svojim korisnicima na putu do vitke linije i očuvanja zdravlja Apoteka “Viva-Dijab” planira da otvori "Školu mršavljenja". Cilj škole je savetovanje o promeni prehrambenih navika te o odgovarajućoj primeni dodataka ishrani, a na osnovu saznanja o Vašem načinu života.

USKORO- NUTRIONISTIČKO SAVETOVALIŠTE

Od samog početka svog postojanja čovečanstvo koristi hranu kao lek. Biranje, priprema i kombinovanje namirnica direktno utiče na naše zdravlje. Na žalost, u modernom društvu pravilna ishrana postala je zanemarena. Jedemo brzo i propuštamo obroke. Ali sve više ljudi shvata ozbiljnost pravilne ishrane i traži informacije o tome, kako poboljšati svoje zdravlje uz pomoć pravilne hrane.

Potaknuti time odlučili smo se na osnivanje nutricionističkog savetovališta. Želja je našim korisnicima osigurati kvalitetne i stručne savete o očuvanju zdravlja svakodnevnom ishranom. Program savetovališta još uvek je u izradi, a o njegovom početku bićete obavešteni.