Prazna korpa

Velefarm

velefarm_logo

Velefarm je već 32 godine pouzdan partner najvećim domaćim i inostranim proizvođačima lekova, medicinske opreme i sredstava, pomoćnih lekovitih sredstava, kao i specijalizovanih programa.

Regionalna distributivna mreža u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, omogućava dostavu proizvoda u najkraćem mogućem roku.
Poslovni procesi Velefarma odvijaju se po standardima dobre distributivne prakse, a od 1999. godine Velefarm prvi uvodi sistem kvaliteta. Poslovanje je standardizovano u segmentima proizvoda, procesa i usluga sa međunarodnim sertifikatima EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001.